osadagornicza

 

 

 

godziny otwarcia cz

 

Katův dům

chatakata-trawka

Katovské řemeslo při výsleších před vynesením rozsudku spočívalo především v mučení. Protože soud zasedal na radnici, sál pro výslechy nazývaný mučírnou nebo katovou místností se obvykle nacházel v podzemí radnice. Veškeré mučení spočívalo ve způsobování vězňům obrovské bolesti a strachu. Bývalo to nejčastěji spojeno s trvalým poškozením těla a kostí vězně (drcení, připalování, trhání, probodávání atp.). Účinek byl takový, že se vězeň přiznal k nejneuvěřitelnějším činům. A podle získaných výpovědí následoval rozsudek soudu.

 

Kat s rodinou obvykle bydlel za městskou zdí na samotě.

Jak se stát katem?

Vykonání trestu vyžadovalo od kata nejen vynikající znalosti a dovednosti v rozsahu používání vhodných nástrojů. Úloha popravčího si často vynucovala tvoření svérázného představení pro přihlížející. Získat oprávnění katovského mistra nebylo snadné. Učeň se musel vzdělávat pod dohledem samostatného a zkušeného popravčího. Bylo to víceleté učení, v případě katových synů trvalo od nejmladších let. Techniku stětí mečem učeň trénoval na mršině. Čas ukončení vzdělání adepta určoval samotný mistr – učitel, když jej podrobil závěrečné zkoušce a tzv. „mistrovskému umění“. Spočívalo v provedení skutečné popravy pod dohledem mistra. Protože ve Slezsku katovi synové nebyli přijímáni do učení jakéhokoli jiného řemesla, zůstávali tedy v této krvavé profesi, což mělo za následek vznik celých katovských rodů.

Ceník katových „služeb“

Popravy a mučení prováděl výlučně kat placený z městské pokladny podle sazeb stanovených v sazebníku. Podívejme se na příkladové ceny katových „služeb“.

 • Rozčtvrcení – 12 talárů
 • Lámaní kolem – 6–8 talárů
 • Useknutí jazyka nebo hlavy mečem – 5 talárů
 • Useknutí ruky nebo jiných končetin – 4 taláry
 • Useknutí uší nebo nosu – 2 taláry
 • Pohřbení sebevraha – 6 talárů
 • Pověšení na šibenici – 3 taláry
 • Probití odsouzence s useknutím pravé ruky – 10 talárů
 • Strhávání kůže zaživa – 12 talárů
 • Upálení na hranici – 6 talárů
 • Trhání rozžhavenými kleštěmi a rozčtvrcení – 12 talárů
 • Usmrcení a spálení – 7 talárů
 • Utopení v pytli – 5 talárů
 • Bičování na pranýři – 2 taláry
 • Vyhnání s bičováním – 1 talár
 • Vystavení na pranýř – 2 taláry
 • Za jedno mučení odsouzence – 1 talár
 • Pohřbení zaživa a probití srdce kůlem – 6 talárů

K mírnějším rozsudkům patřilo: pranýřování (vypálení znamení hanby, vystavení na pranýř, nošení kamenů hanby atp.), zmrzačení (zbavení částí těla – nohy, ruky, ucha, oka, prstu, jazyka atp.), bičování (pomocí rákosky – na záda dopadalo několik až několik set úderů), zneuctění (vyvedení katem za městské zdi a složení přísahy na katův meč). Návrat do města se trestal smrtí!
Konečné rozsudky jsou rozsudky smrti. Ve Slezsku se nejčastěji používalo: lámání (lámání kolem nebo lámání na kole), rozčtvrcení, topení, pohřbívání, pověšení na šibenici, upálení na hranici nebo stětí mečem. Rafinovanou metodou stětí bylo použití gilotiny.

Čím se ještě zabýval kat?

Počet odsouzenců se mohl přechodně zmenšit, což by pro kata mohlo znamenat bídu. Proto také kromě poplatků za mučení, veřejné tresty a popravy, v různých městech příslušely katovi dodatečné materiální benefity. Často dostával navíc platbu za plnění funkce dozorce městské věznice. Městský popravčí, i když vykonával úřední funkce, byl často uznáván za infamis (lat. potupa, hanba – špatná pověst) a časem mu byly přidělovány také jiné štítivé funkce, např. pohodného nebo antouška. Musel také likvidovat uhynulá zvířata nejen ve městě, ale i v okolních vesnicích. Zároveň se také v jemu podléhajících vesnicích zabýval léčením zvířat a dokonce i lidí (především napravováním zlomenin a vyvrtnutí). Další oblastí činnosti bylo pohřbívání sebevrahů a obětí vlastních poprav, nejčastěji na šibenici. Jako nehodná osoba často provozoval lupanar čili nevěstinec. Nejednou do něj verboval ženy odsouzené za lehčí přestupky, a zaměňoval takto se souhlasem soudu jejich rozsudek. Provádělo se to samozřejmě se souhlasem odsouzených žen – stávaly se případy, že se takto vyhýbaly mučení nebo si dokonce zachránily život.

V našem parku se budeme snažit přiblížit práci kata poněkud veseleji.

 

 

SPOLEČNĚ LEVNĚJI!

cena cz

Plán hornické osady

Viz plán osady

mapa spt mala

Zveme vás do dolu

kopalnia1

kopalniazlota1                      postrzeleni.pl