osadagornicza

 

 

 

godziny otwarcia cz

 

Hornická osada

Studna

studnia

První zastávka na prohlídkové trase.

Prohlídku začínáme od obyčejné studny – nejjednoduššího technického zařízení, které stálo téměř na každém dvorku u stavení. Studny využívali hojně také horníci. Technicky vzato studna neboli kolovrat, jak bylo nazýváno takové zařízení, je nejjednodušší formou žentouru. Rozdíl spočívá v tom, že žentour pracoval ve „svislém“ systému – vytahovací část se nachází kolmo k rovině země. Mechanismus studny se nachází souběžně s rovinou země – pracuje tedy ve „vodorovném“ systému. Princip fungování je však stejný – navíjení lana na kulatý dřevěný válec umožňuje zvedat těžší břemena.

Číst dál...

Kladkostroj

dzwig-reczny

Když se ukázalo, že navíjením lana na válec se snadněji vytahovala břemena s malou hmotností, začala se hledat zařízení, kterými by bylo možné vytahovat nebo zvedat mnohem těžší břemena. U kladkostroje představeného v našem parku zůstal prvek, na který se navíjelo lano, prakticky stejný jako u kolovratu použitého u studny. Zde však bylo navíc použito příslušenství skládající se z měkkého lana a dvou bloků, obvykle vyrobených ze dřeva. Systém táhel a koleček umožňuje přenášet sílu, díky níž lze zvednout břemeno padesát krát těžší než při použití samotného válce.

 

Číst dál...

Šlapané kolo

kolo deptakowe

Jinak nazývané „šlapadlem“, je to zkrátka druh motoru, který přeměňuje energii „živé“ síly – v našem případě člověka – na mechanickou energii. Ve šlapadlech se používala také zvířata: koně nebo dobytek. Místo využívání síly samotných rukou, jak tomu bylo v případě kladkostroje, se používala hmotnost celého lidského těla ke zvedání břemen dosahujících 2000 kg. Kola měla různé průměry a konstrukce – naše má průměr 7 metrů a váží asi 3 tuny. Zařízení je velice výkonné, protože systém kladek a převodů uvede do pohybu jeden člověk. Zároveň musí být velmi dobře vyváženo a všechny jeho díly musí dobře zapadat.

 

Číst dál...

Žentour

kierat

 

Zařízení využívající sílu lidských nebo zvířecích svalů, které pomocí pákového převodu zvedalo obrovská břemena. Žentoury byly nejrozšířenějšími důlními zařízeními. Téměř na každé středověké rytině týkající se hornictví můžeme spatřit tuto velmi specifickou, připomínající poněkud indiánské „tipi“, kuželovitou konstrukci žentouru. Je to další etapa vývoje strojů, které začaly dosahovat obrovských rozměrů – náš žentour je téměř 15 metrů vysoký a dokáže zvednout břemena vážící několik desítek tun.

 

Číst dál...

Balista

 nowosc

balistagotowa-trawka

Technická myšlenka se také využívala v případě vojenských a obléhacích strojů. Měli bychom pamatovat, že středověk je obdobím menších nebo větších vojenských střetnutí. Rytířstvo, vedle duchovenstva, tvořilo základ fungování společnosti. A tedy se konstruovala zařízení různého typu, která sloužila k účinnému a efektivnímu vedení vojenských tažení a obléhání měst. Technika rychle podporovala válčící strany, čehož příkladem je představená balista (z řečtiny – „házet“). Je to starověký vrhací stroj, který se nejčastěji používal při obléhání měst a opevnění, vrhala střely s plochou dráhou letu.

 

Číst dál...

Kámen

nowosc

gotowy-kamien

Jak Egypťané přesouvali obrovské skalní bloky? Jak přepravovat obrovské kameny ze šachty – zde z úpadnice u žentouru k drticímu stroji? Ukazuje se, že to není vůbec tak těžké – stačí několik kulatých trámů s otvory na obou koncích a tyče přizpůsobené těmto otvorům. Kámen položíme na desky nebo přímo na trámy a přesouváme jej bez problémů – dokáže to provést dokonce jedna osoba!

 

Číst dál...

Stoupa

mlyn-stepowy

(nebo KLADIVOVÝ MLÝN) – dosud jsme představovali stroje, které se používaly v dole. Stoupa je základní stroj, který sloužil ke zpracování rudy a nacházel se v huti. Je to zároveň jeden z prvních strojů, který byl poháněn pohybem padající vody. Náš mlýn má vodní kolo – na vrchní vodu. Je to nejvýkonnější mechanismus ze všech pohonů vodních kol. Výkonnější než vodní kolo byla pouze vodní turbína, ale tato byla vynalezena teprve za více než 100 let.

Stoupa se skládá ze dvou nedílných částí: drtiče a zařízení na rýžování zlata.

 

Číst dál...

Větrný mlýn

 

nowosc

wiatrak

Nová turistická atrakce v našem parku. Jakmile se lidé naučili používat k práci ve strojích sílu svých svalů, sílu zvířecích svalů a byla zkrocena síla padající vody – lidé se rozhodli zkrotit také sílu větru.

Hlavním problémem této přírodní síly byla její nejistota – vítr nefouká vždy s vhodnou sílou. Pokud fouká příliš slabě, pak zařízení vůbec nefunguje. Pokud fouká příliš silně, pak uvedení větrného mlýna do chodu jej mohlo poškodit nebo zničit. Nejznámější větrné mlýny sloužily k mletí mouky, ale nejen k tomu. Jiné mlely a míchaly pigmenty, rozmělňovaly skály na kamenivo, splétaly konopné provazy, lisovaly olej, mlely tabák, dřevo (na papír), kakao, kávu nebo hořčičná semena (na hořčici) – čili všechny práce nevyžadující návaznost. Pokud vítr nefoukal nebo foukal příliš silně, pak se proces mletí obilí přerušil a čekalo se na lepší počasí.

Číst dál...

Štola

 

Zveme vás do středověkého dolu. Dlouhou patnáctimetrovou úpadnicí přicházíme na místo, kde horníci vyváželi těžbu. Štola se přesně nachází pod šlapaným jeřábem – lze se podívat nahoru a uvidět celý mechanismus jeřábu a tzv. vodní kumšt sloužící k odčerpávání přebytečné vody z chodeb. Práci horníku přímo řídil štajger, nazývaný také dozorce. Obvykle na jeden důl připadal jeden štajger, i když jich mohlo být více, pokud důl byl větší. Štajger zodpovídal za práci lidí. Musel být tesařem, aby uměl postavit výztuž. Musel se vyznat v odvodňování dolů, žilách, rýžování. Před každou směnou vydával horníkům lůj do kahanů a nářadí a po směně je od nich odebíral. Dohlížel, aby horníci pracovali náležitě a poctivě. Pro horníky byl nejdůležitější osobou v celém dole. Byl jejich přímým nadřízeným a měl obrovské praktické znalosti.

Číst dál...

Stezka strachu

Opouštíme na okamžik středověk a svět důlní techniky. Připravili jsme pro vás atrakci, kterou si budete dlouho pamatovat. Budete zavedeni do opuštěného strašidelného domu. Bude třeba najít zpáteční cestu do středověku. K tomu budou nápomocné šipky a jiné pomůcky, avšak na cestě na vás čeká mnoho nenadálých dobrodružství. Bude tak trochu strašidelně, trochu neobvykle, trochu zábavně a trochu tajemně. Všechny atrakce jsou propojeny světelnými a zvukovými instalacemi a vizuálními efekty. Těžko se to popisuje slovy – je to třeba prožít.

Číst dál...

Katův dům

chatakata-trawka

Katovské řemeslo při výsleších před vynesením rozsudku spočívalo především v mučení. Protože soud zasedal na radnici, sál pro výslechy nazývaný mučírnou nebo katovou místností se obvykle nacházel v podzemí radnice. Veškeré mučení spočívalo ve způsobování vězňům obrovské bolesti a strachu. Bývalo to nejčastěji spojeno s trvalým poškozením těla a kostí vězně (drcení, připalování, trhání, probodávání atp.). Účinek byl takový, že se vězeň přiznal k nejneuvěřitelnějším činům. A podle získaných výpovědí následoval rozsudek soudu.

 

Číst dál...

SPOLEČNĚ LEVNĚJI!

cena cz

Plán hornické osady

Viz plán osady

mapa spt mala

Zveme vás do dolu

kopalnia1

kopalniazlota1                      postrzeleni.pl